Bilang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa, paunlarin at pagyamanin natin ang ating kaalaman hinggil sa wikang pambansa at mga katutubong wika.

Upang maisulong ang kahalagahan ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas, samahan kami sa susunod na PARKonversations na pinamagatang “Ang Intelektuwalisadong Filipino at mga Katutubong Wika.” Magaganap ito sa 12 Agosto 2022 (Biyernes), 03:00 PM, at mapapanood nang live sa Zoom and Facebook Live. Ang ating guest speaker ay si Dr. Edwin Remo Mabilin, Kampeon ng Wika 2022 at Education Program Supervisor ng Kagawaran ng Edukasyon.

Para sa Zoom participants, maaaring mag-register dito: https://us06web.zoom.us/…/reg…/WN_Vp-780HVTdi4gY6oFceREA

*Ang mga lalahok ng webinar at makapagsasagot ng evaluation form ay makatatanggap ng digital certificates.