Pagpupugay sa ating mga bayani!

Nakikiisa ang Pambansang Komite sa Pagpapaunlad ng mga Liwasan sa paggunita sa Pambansang Araw ng mga Bayani o National Heroes Day na ipinagdiriwang tuwing huling Lunes ng Agosto, alinsunod sa Batas Republika Blg. 9492 (s. 2007).

Ang tema ng pagdiriwang ngayong araw ay “Heroism of Each Filipino, Key to Victory and Humanity.” Kinikilala natin ang dakilang pag-ibig at sakripisyo ng mga bayaning Filipino ng ating kasaysayan at ng makabagong panahon para sa ating Bayan. Ito rin ang panahon upang bigyan natin ng halaga ang diwa ng kabayanihan na siyang nagtutulak sa bawat Filipino upang kusang-loob na maglingkod sa kapuwa, at unahin ang ikabubuti ng iba bago ang sarili.

#NationalHeroesDay #PambansangArawNgMgaBayani