Cinema in the Open-Air: 3rd CineGoma Film Festival

In celebration of the #PhilippineFilmIndustryMonth, National Parks Development Committee in partnership with RK Rubber Enterprise Co., proudly brings the 3rd CineGoma Film Festival through the project Cinema in the Open-Air. Watch new and proudly Filipino-made films for FREE from 19 to 24 September, 6:00 p.m. to 9:00 p.m. at the Rizal Park Open-Air Auditorium. See continue reading : Cinema in the Open-Air: 3rd CineGoma Film Festival

PARKonversations: Ang Intelektuwalisadong Filipino at mga Katutubong Wika

                            Bilang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa, paunlarin at pagyamanin natin ang ating kaalaman hinggil sa wikang pambansa at mga katutubong wika. Upang maisulong ang kahalagahan ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas, samahan kami continue reading : PARKonversations: Ang Intelektuwalisadong Filipino at mga Katutubong Wika